Munkacsoportjaink

Mozgás- és egészségkultúra munkacsoport

Kutatási feladatokat végeznek a területnek megfelelően különböző, fiatalokat érintő témákban. Sport és egészsmegőrzési programokat szerveznek a Bakony-Balaton régió fiataljainak. Közreműködnek a közoktatási intézmények egészségmegőrzési programjaiban, illetve az igényeknek megfelelően újakat is bevezetnek. Munkájuk során együttműködnek a Pannon Egyetem Testnevelési Intézetével.

A munkacsoport koordinátora:
Juhász Bianka
juhasz.bianka@coollaunch.hu

Környezetkultúra és turizmus munkacsoport

Felméréseket végeznek a Bakony-Balaton régió fiatalokat érintő turisztikai területein. A felméréseknek megfelelően stratégiát alkotnak a környezetünk és a régi népszerűsítésére.

Munkájuk során bevonják projektjeikbe az általános és középiskolás diákokat is. Területüknek és igényfelméréseiknek megfelelően programokat szerveznek.

A munkacsoport koordinátora:
Haász Karolina
haasz.karolina@coollaunch.hu

Művészet és klasszikus kultúra munkacsoport

Szervező erőként kohéziót építenek ki az egyes művészeti ágak képviselői között. Folyamatosan felmérik az ország és különösen a régió művészeti életét, lehetőségeit. Saját maguk is aktív alkotói folyamatokban vesznek részt, művészeti foglalkozások, programok megvalósításán dolgoznak.

A kortárs művészeteket megismertetik a fiatalsággal, az alkotni vágyó fiatalokat pedig segítik a kibontakozásban.

A munkacsoport koordinátora:
Steiger Szelina
steiger.szelina@coollaunch.hu

Nemzetközi munkacsoport

Egy csomópontot képeznek ők a különböző nemzetek képviselői között. Bevonják a Magyarországon élő külföldi közösségek fiataljait a kulturális és társadalmi projektekbe, ügyekbe. A kultúrák közötti különbségeket a multinacionális közösség javára fordítják, az azonosságokból pedig előnyt kovácsolnak. Különböző nemzeteken felüli kutatásokat folytatnak, valamint programokat szerveznek közösségépítő, kultúramegismertető céllal.

A munkacsoport koordinátora:
Skoda Anita
skoda.anita@coollaunch.hu

Kommunikációs és PR munkacsoport

A kommunikációs csoport feladata a szervezeten belüli kommunikáció megszervezése és lefolytatása. Ők tervezik meg, hogy miként kommunikáljunk a környezetünkkel, partnereinkkel.

A feladatkörükbe tartozik az esetleges sajtóközlemények megírása, valamint a közösségi média felületek kezelése is. A médiakapcsolattartás szintén az ő szakterületük.

A munkacsoport koordinátora:
Vuk Krisztina
vuk.krisztina@coollaunch.hu

Adminisztratív munkacsoport

Az adminisztratív munkacsoport feladata a projektötletek realizálás az erőforrások szempontjából. Összevetik a szükségleteket a rendelkezésre álló anyagi, humán és egyéb rendelkezésre álló forrásokkal. Felelős döntéseket hoznak, és javaslatokat tesznek a projektek gazdaságos működtetése érdekében.

Feltérképezik a pályázati lehetőségeket, és dokumentálják a működésünk során felhasznált és szükséges javak mozgását.

A munkacsoport koordinátora:
Ossik Mónika
ossik.monika@coollaunch.hu